Το Summer Camp 2022 θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου!